BLOGI  - 8.11.2022

Opetusteknologian valintaprosessit toimiviksi

Opettajana toimiessani kummastelin toisinaan tilannetta, kun välillä pieneen tarpeelliseen teknologiahankintaan ei löytynyt rahaa ja toisaalta hieman myöhemmin oli mahdollista isojakin summia käyttää erilaisiin hankintoihin. Kun tarpeita erilaisille opetusteknologioille kertyy, rahoitus voi toisinaan muodostua esteeksi hyvällekin idealle. Rahoitus ei kuitenkaan ole ainoa asia, joka vaikuttaa siihen, päätyykö vaikkapa opettajan pyytämä opetusteknologiaehdotus valituksi. 

Valintojen taustalla on toisinaan kansallisia ohjeistuksia ja suosituksia, joita päivitetään mm. opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden muutosten myötä tai erilaisten kehityshankkeiden kautta. Myös opiskelijoiden, jatko-opintojen ja työelämän luomat vaatimukset voivat luoda uudenlaisia tarpeita opetusteknologialle. Kaikkia näitä ohjeistusta, visiota ja tarpeita voidaan pitää opetusteknologiavalintojen kimmokkeina. Kun opetusteknologiavalinta saa kimmokkeen ja halutaan edetä valinnoissa, on hyvä huolehtia myös siitä, että valintaprosessi toimii halutulla tavalla. Tällä voidaan helpottaa käyttöönottovaihetta.

Kokosinpa siis yhden vaihtoehtoisen etenemisjärjestyksen opetusteknologian valintaprosessimalliksi, joka sopii eri koulutusasteille: 
1. Opetusteknologiavalinnan kimmoke 
2. Rahoitus ja priorisointi 
3. Käyttäjäryhmän miettiminen
4. Tietosuojavaatimusten tarkastaminen
5. Yhteentoimivuuden selvittäminen
6. Käyttökokemusten kerääminen
7. Eteneminen hankintamenetelmien mukaisesti
8. Opetushenkilöstölle tiedottaminen
9. Pääkäyttäjän valitseminen
10. Käyttöönottovaiheeseen siirtyminen

Prosessissa on toki syytä ottaa huomioon koulutusorganisaation oma toiminta ja sopeuttaa se siihen. Jos teidän organisaatiossa valintaprosessimallit tarvitsisi pientä päivitystä, laitapa viestiä, niin katsotaan miten voitaisi tilannetta parantaa!
Teemaan liittyen voit katsoa hiljattain julkaistusta Oppiva Investille toteuttamastani selvityksestä sivuilta 12 ja 16, mitkä muut tekijät valintaprosessien lisäksi vaikuttavat opetusteknologian valintavaiheeseen ammatillisen koulutuksen kentällä.  (Paloheimo, R. 2022, Opetusteknologiaratkaisujen valintojen ja käyttöönottojen taustatekijöitä ammatillisessa koulutuksessa, Oppiva Invest Oy:n vaikuttavuus- ja ekosysteemityö – vaihe II)
-Reetta

Muita blogipostauksia

Back to Top