KOOPPI yrityksenä
- koulutuksen ja oppimisen parhaaksi -

Hei, olen Reetta Paloheimo

• Erityisosaamisenani ovat sekä koulutuskentän että julkishallinnon tarpeet, tavoitteet ja uudistukset sekä toisen asteen koulutus ja matemaattiset aineet
• Palveluina sovitusti mm. asiantuntijalausunnot, artikkelit, neuvonanto ja koulutukset, tällä hetkellä lukiokoulutukseen keskittyen
• Koopin toiminta on sivutoimista 3/2023 alkaen, tutustu päivätyöhöni Oppiva Investissä tästä

YRITYKSEN ALKU
Kooppi sai alkunsa Reetta Paloheimon työhistorian kautta syntyneestä halusta kehittää koulutusta sekä edistää koulutuksen järjestäjien, opetushallinnon sekä digitalisaation kehittäjien välistä vuoropuhelua.
Koopin toiminnan pohjana on ollut valtakunnallisen digitalisaatiokehityksen aktiivinen seuraaminen sekä yhteistyö koulutuskentän toimijoiden ja IT-yritysten kanssa.
JULKAISUT
Vuonna 2022, Paloheimon toimiessa päätoimisena yrittäjänä, Kooppi toteutti selvitystyön Oppiva Investille opetusteknologioiden hankintojen taustatekijöistä:
Back to Top