BLOGI  - 21.10.2022

Ilman visiota ei opetusteknologiahankinnoista oikein tule mitään

Näinkin voisi tiivistää toteuttamani opetusteknologiaselvityksen yhden tuloksista (ks. Oppiva Invest Oy:n julkaisu). 
Siis yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa Suomen ammatillisen koulutuksen opetusteknologisten ratkaisujen valintaan ja käyttöönottoon on opetuksen ja oppimisen visio. Selvityksen perusteella opetuksen ja oppimisen visioon liittyy seuraavia näkökulmia. Lähtökohtaisesti selvitykseen osallistuvissa organisaatioissa digitalisaatio ja sen kehittäminen ovat pedagogisen vision kanssa osana organisaatiostrategiaa, joka luokin tahtotilaa opetusteknologiavalinnoille. Opetuksen ja oppimisen visio koostuu sekä tutkinnon perusteisiin perustuvasta toteutussuunnitelmasta että organisaation omista visioista.
Mielestäni opetuksessa käytettävä teknologia onkin parhaimmillaan toteuttamassa visiota silloin, kun teknologia tuo lisäarvoa itse opittavaan asiaan. Tällaisia ovat esimerkiksi lisätyn todellisuuden ratkaisut, joissa opiskelija pääsee opiskelemaan todellisuutta vastaavassa tilassa, jonka saavuttaminen muuten voisi olla haastavaa. Täytyy siis muistaa, että visio ohjaa pääasiallisesti tavoitteita, joihin tavalla tai toisella opetustilanteissa on tarkoitus päästä. Esimerkiksi tutkinnon perusteissa ei ole erillistä kohtaa opetusteknologian valitsemiselle ja mielestäni hyvä näin, koska silloin opetusta voidaan toteuttaa opiskelijaryhmille sopivimmalla tavalla, teknologian avulla tai ilman.
Takaisin selvityksen tuloksiin. Vision nähtiin kytkeytyvän myös opettajien toimijuuteen ja johtajien tarjoamaan tukeen. Opettajan toimijuus kohdistuu etenkin alakohtaisten tarpeiden ja ideoiden esille tuomisessa, jolloin opettaja voi vaikuttaa opetuksen ja oppimisen visioon. Opetusteknologian käyttöönoton nähtiin voivan parantua, jos opetusteknologiaratkaisulla on henkilöstön mielestä merkitystä opetukselle ja sitä kautta opiskelijalle. Opiskelijoiden sekä työelämän tarpeet linkittyvät tuloksissa keskeisesti visioon, eikä mielestäni suotta, koska opiskelijan taitojen ja tiedon kehittyminen työelämässä toimimiseksi on ammatillisen opetuksen ja oppimisen vision keskiössä. 
Paikallista opetuksen ja oppimisen visiota onkin viimeistään nyt hyvä täydentää teknologiaratkaisujen valintojen perusteilla sekä käyttöönottojen suunnitelmilla. 

Jatketaan teemasta keskustelua esimerkiksi LinkedInissä!
-Reetta

Muita blogipostauksia

Back to Top