BLOGI  - 6.9.2022
JÄÄVUOREN HUIPUSTA JA KOULUTUKSEN JATKUMOSTA

Osaamisen kärki, ydinosaaminen tai... jäävuorenhuippu! Oletko ajatellut, että usein se osaaminen, mikä näkyy ulospäin, on vain jäävuorenhuippu? Kukin tulee ammatillisesti jollain osaamisen kulmalla pinnan alta esiin. Se voi olla vain pieni pala omaa osaamista, mutta on se näkyvin ja ehkä muita kanssakulkijoita rikastuttavin osa.

Oma ammatillinen jäävuorenhuippuni on opetusalan käytäntöjen ja päätösten jatkumon ymmärtäminen. Käytäntöjä on eniten opettanut opettajan työ. Jatkumoa puolestaan työskentely eri tasoilla: opettajana, oppilaitoksen hallinnollisissa tehtävissä, Opetushallituksella ja opetus- ja kulttuuriministeriössä. Ja nyt asiantuntijayrittäjänä avautuu jälleen uudenlainen perspektiivi.

Jo opettajana toimiessani on ollut kiinnostavaa havainnoida, miten valtiolliset linjaukset näyttäytyvät opettajan arjessa ja miten ne vaikuttavat opiskelijan arkeen. Opetus- tutkintosuunnitelmien perusteiden myötä uudistukset ja linjaukset rantautuvat kyllä luokkahuoneeseenkin, mutta riippuu paljon päätösketjun eri vaiheista ja toimintatavoista, kuinka vahvasti uudistukset päätyvät käytäntöihin. Opetuksen arki vaikuttaa vahvasti koulutustoimijatasolla päätöksiin, joten koulutuksen järjestäjät saavat impulsseja muutoksille sekä ihan opiskelijatasolta kuin myös valtion ylimmän johdon suunnalta.

Koulutuksen päätöksenteon ja vaikutusten jatkumoa voisi tarkastella esimerkiksi näin: Hallitus laatii tietyt periaatteet koulutukseen, josta ministeriö luo täsmällisemmän tahtotilan ja mahdollistaa toteutuksen. Opetushallitus tekee operationaalista ohjausta ja kehitystä, koulutustoimijat kohdentavat ja skaalaavat toimintatavat alueellisiin tarpeisiin ja opetus- ja ohjaushenkilöstö laittaa opetuksen käytäntöön. Kaiken toiminnan keskipisteenä tavoitellaan oppijan oppimismahdollisuuksien lisäämistä. 

Jos jatkumoa tarkastellaan toisesta suunnasta, voitaisi sen ajatella menevän seuraavasti: Oppijalla on tarve kehittää osaamistaan, opetus- ja ohjaushenkilöstö luo käytännön puitteet oppimiselle, tarpeeseen laaditaan koulutusohjelma yhteistyössä alueen koulutuksen järjestäjän ja hallinnon toimijoiden kanssa. Tasavertaisten oppimismahdollisuuksien takaamiseksi koulutusohjelmille tarvitaan tietyt yhteiset periaatteet, lait ja kansallinen ohjaus, ja näitä Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö laativat ja toteuttavat. Viesti tarpeista viedään aina valtion ylimpään johtoon saakka, joka hyväksyy periaatteet. Yhtä kaikki, tarkastellaanpa jatkumoa kummasta suunnasta vain, on yksilön osaaminen ja osaamisen kehittäminen toiminnan tavoitteena. 

Omalla työlläni pyrin tuomaan näkyväksi koulutuksen eri vaiheissa olevia tarpeita ja tavoitteita ja mahdollistamaan yhteistyön eri toimijoiden välillä. Tätä osaamistani toteutan erityisesti digitalisaatiolinssin läpi tarkasteltuna. Tai voi myös ajatella, että digitalisaatio-osaaminen mahdollistaa ydinosaamiseni esiin tulemisen. Tämä on ammatillisen osaamiseni jäävuoren huippua. Tosin voi olla, että tarkastelen huippua tällä hetkellä vain tietyltä puolelta ja aika näyttää, mitä muuta tulee esiin.

Olen erityisen innoissani kuitenkin siitä, että yrittäjänä ammatillisessa ydinosaamisessani saan hyödyntää sekä matkan varrelta kertynyttä kokemusta että matemaattista ajattelua, laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä ja syy-seuraussuhteita.  Haastaisin sinutkin tarkastelemaan osaamistasi, mikä on se jäävuorenhuippu, joka näkyy muille? Mitä osaamisesi osa-alueitaa muiden olisi aika päästä ihastelemaan?

-Reetta

Postaus on osana #OsaaminenNäkyviin -viikkoa.

Muita blogipostauksia

Back to Top